This is the title of the web page
This is the title of the web page

archiveMinisters lying on the canal

Local News

ಮತದಾರರ ಋಣ ತೀರಿಸಲು ಕಾಲುವೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಶಾಸಕ, ಸಚಿವರೇ..

ಸಿಂಧನೂರು : ತುಂಗಾಭದ್ರ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ ನೀರಿನ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಶಾಸಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ವಾರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ರೈತರ...