This is the title of the web page
This is the title of the web page
State News

20% ಹೆಚ್ಚಿದ ಮದ್ಯೆದ ಬೆಲೆ : ಕುಡುಕರ ಸಂಘ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ..


K2 ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ : ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದಂತೆ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿಂದಲೇ ಮಧ್ಯದ ಬೆಲೆ ಶೇಕಡ 20ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಕುಡುಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಬಿಳುವುದಂತು ಖಾತರಿಯಾಗಿದೆ.

ಹೌದು ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರ ಸಂಘ ದರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏರಿಸಿರುವ ಈ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಇಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೇ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 20ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಧ್ಯದ ದರಗಳು ನೋಡುವುದಾದರೆ.

ಬಿಯರ್‌ ಹಳೆ ದರ ಹೊಸ ದರ

*ಬಡ್‌ವೈಸರ್‌ ಮ್ಯಾಗ್ನಮ್‌ 330ಎಂಎಲ್‌ 125 150
*ಕೆಎಫ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 650ಎಂಎಲ್‌ 170 175
*ಯುಬಿ ಪ್ರಿಮಿಯಂ 330ಎಂಎಲ್‌ 70 73
*ಎಂಸಿಬಿ 180ಎಂಎಲ್‌ 175 204
*ಬಕಾರ್ಡಿ ಕಾರ್ಟಾಬ್ಲಾನ್ಸಾ750 1895 2189
*100ಪೈಪರ್ಸ್‌180ಎಂಎಲ್‌ 589 681
*ರಾಯಲ್‌ ಸ್ಟಾಗ್‌ 180ಎಂಎಲ್‌ 328 383

ಬಿಯರ್‌ ಹಳೆ ದರ ಹೊಸ ದರ

*ಬಡ್‌ವೈಸರ್‌ ಮ್ಯಾಗ್ನಮ್‌ 330ಎಂಎಲ್‌ 125 150
*ಬಡ್‌ವೈಸರ್‌ ಮ್ಯಾಗ್ನಮ್‌ 500 ಎಂಎಲ್‌ ಕ್ಯಾನ್‌ 160 180
*ಬಡ್‌ವೈಸರ್‌ ಮ್ಯಾಗ್ನಮ್‌ 650ಎಂಎಲ್‌ 220 230
*ಕೆಎಫ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 650ಎಂಎಲ್‌ 170 175
*ಕೆಎಫ್‌ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ 330ಎಂಎಲ್‌ ಕ್ಯಾನ್‌ 100 105
*ಕೆಎಫ್‌ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ 330ಎಂಎಲ್‌ ಪೈಂಟ್‌ 95 105
*ಕೆಎಫ್‌ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ 650ಎಂಎಲ್‌ 170 175
*ಯುಬಿ ಪ್ರಿಮಿಯಂ 330ಎಂಎಲ್‌ 70 73
*ಯುಬಿ ಪ್ರಿಮಿಯಂ 650ಎಂಎಲ್‌ 135 138
*ಯುಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ 330 ಎಂಎಲ್‌ 70 73
*ಯುಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ 650 ಎಂಎಲ್‌ 135 138

ಬ್ರಾಂಡಿ ಹಳೆ ದರ (.) ಹೊಸ ದರ (.)

*ಎಂಸಿಬಿ 180ಎಂಎಲ್‌ 175 204
*ಎಂಸಿಬಿ 1ಲೀಟರ್‌ 906 1057
*ಎಂಸಿಬಿ 375ಎಂಎಲ್‌ 363 423
*ಎಂಸಿಬಿ 90ಎಂಎಲ್‌ 88 102
*ಎಂಎಚ್‌ಬಿ 180ಎಂಎಲ್‌ 220 258
*ಎಂಎಚ್‌ಬಿ 375ಎಂಎಲ್‌ 457 534
*ಎಂಎಚ್‌ಬಿ 750ಎಂಎಲ್‌ 914 1067
*ಎಂಎಚ್‌ಬಿ 90ಎಂಎಲ್‌ 130 152
*ಮಾರ್ಫೆಸ್‌ 180ಎಂಎಲ್‌ 426 496
*ಮಾರ್ಫೆಸ್‌60ಎಂಎಲ್‌ 146 169
*ಮಾರ್ಫೆಸ್‌750ಎಂಎಲ್‌ 1748 2042
*ಒಎಬಿ180ಎಂಎಲ್‌ 106 123
*ಒಎಬಿ1ಲೀಟರ್‌ 480 550
*ಒಎಬಿ90ಎಂಎಲ್‌ 53 61

ಜಿನ್‌ ಹಳೆ ದರ ಹೊಸ ದರ

*ಕಾರ್ನಿವಲ್‌ ಜಿನ್‌ 180ಎಂಎಲ್‌ 56 63
*ರಮ್‌ ಹಳೆ ದರ (.) ಹೊಸ ದರ (.)
*ಬಕಾರ್ಡಿ ಕಾರ್ಟಾಬ್ಲಾನ್ಸಾ 750 1895 2189
*ಬಕಾರ್ಡಿ ಲೆಮನ್‌ ಸಿಟ್ರಸ್‌ 750 1895 2189
*ಬ್ಯಾಗ್‌ಪೈಪರ್‌ ರಮ್‌ 180ಎಂಎಲ್‌ 87 100
*ಬ್ಯಾಗ್‌ಪೈಪರ್‌ ರಮ್‌ 90 ಎಂಎಲ್‌ 43 50
*ಎಂಸಿ ರಮ್‌ 180 ಎಂಎಲ್‌ 137 159
*ಎಂಸಿ ರಮ್‌ 475 ಎಂಎಲ್‌ 340 396
*ಎಂಸಿ ರಮ್‌ 750 ಎಂಎಲ್‌ 680 793
*ಎಂಸಿ ರಮ್‌ 90 ಎಂಎಲ್‌ 69 80
*ಒಎಂಆರ್‌ 180 ಎಂಲ್‌ (ಟೆಟ್ರಾ) 137 159
*ಒಎಂಆರ್‌ 375 ಎಂಎಲ್‌ 340 396
*ಒಎಂಆರ್‌ 750 ಎಂಎಲ್‌ 680 792

ವೋಡ್ಕ ಹಳೆ ದರ ಹೊಸ ದರ
*ರೊಮಾನೊವ್‌ ವೋಡ್ಕಾ ಆಯಪ್‌ 180 ಎಂಲ್‌ 220 257
*ರೊಮಾನೊವ್‌ ವೋಡ್ಕಾ ಆಯಪ್‌ 60 ಎಂಲ್‌ 86 101
*ರೊಮಾನೊವ್‌ ವೋಡ್ಕಾ ಆರೆಂಜ್‌ 60ಎಂಲ್‌ 220 257
*ರೊಮಾನೊವ್‌ ವೋಡ್ಕಾ ಆರೆಂಜ್‌ 750ಎಂಲ್‌ 822 1067
*ಸ್ಮಿರ್ನಾಫ್‌ ಆಯಪಲ್‌/ಆರೆಂಜ್‌180ಎಂಎಲ್‌ 443 514
*ಸ್ಮಿರ್ನಾಫ್‌ ಆಯಪಲ್‌/ಆರೆಂಜ್‌750ಎಂಎಲ್‌ 1839 2164
*ಸ್ಮಿರ್ನಾಫ್‌ ವೋಡ್ಕಾ60ಎಂಎಲ್‌ 150 173

ವಿಸ್ಕಿ ಹಳೆದರ(.) ಹೊಸದರ(.)

*100ಪೈಪರ್ಸ್‌180ಎಂಎಲ್‌ 589 681
*100ಪೈಪರ್ಸ್‌60ಎಂಲ್‌ 197 225
*100ಪೈಪರ್ಸ್‌750ಎಂಲ್‌ 2464 2808
*8ಪಿಎಂ ವಿಸ್ಕಿ180ಎಂಎಲ್‌ 87 100
*8ಪಿಎಂ ವಿಸ್ಕಿ 90ಎಂಎಲ್‌ 63 61
*ಬ್ಯಾಗ್‌ಪೈಪರ್‌ 180ಎಂಎಲ್‌ 106 123
*ಬ್ಯಾಗ್‌ಪೈಪರ್‌ 375ಎಂಎಲ್‌ 285 330
*ಬ್ಯಾಗ್‌ಪೈಪರ್‌ 90ಎಂಎಲ್‌ 69 80
*ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ ಆಯಂಡ್‌ ವೈಟ್‌180ಎಂಎಲ್‌ಪೆಟ್‌ 595 677
*ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ ಆಯಂಡ್‌ ವೈಟ್‌375ಎಂಎಲ್‌ 1232 1404
*ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ ಆಯಂಡ್‌ ವೈಟ್‌60ಎಂಎಲ್‌ 197 225
*ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ ಆಯಂಡ್‌ ವೈಟ್‌750ಎಂಎಲ್‌ 2464 2808
*ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಡಾಗ್‌12ಇಯರ್‌ 750ಎಂಎಲ್‌ 3549 4043
*ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಡಾಗ್‌8ಇಯರ್‌ 750ಎಂಎಲ್‌ 2449 2808
*ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್‌ಪ್ರೈಡ್‌ರೇರ್‌ 180ಎಂಎಲ್‌ 455 540
*ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್‌ಪ್ರೈಡ್‌ರೇರ್‌ 60ಎಂಎಲ್‌ 150 175
*ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್‌ಪ್ರೈಡ್‌ರೇರ್‌ 750ಎಂಎಲ್‌ 1860 2155
*ಡಿಎಸ್‌ಪಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ 180ಎಂಎಲ್‌ 175 204
*ಡಿಎಸ್‌ಪಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ 750ಎಂಎಲ್‌ 726 846
*ಡಿಎಸ್‌ಪಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ 90ಎಎಲ್‌ 94 110
*ಡಿಎಸ್‌ಪಿ ಪ್ಲೇನ್‌375ಎಂಎಲ್‌ 340 396
*ಡಿಎಸ್‌ಪಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌750ಎಂಎಲ್‌ 680 792
*ಇಂಪಿರಿಯಲ್‌ ಬ್ಲ್ಯೂ 180ಎಂಎಲ್‌ 220 257
*ಇಂಪಿರಿಯಲ್‌ ಬ್ಲ್ಯೂ375ಎಂಎಲ್‌ 457 533
*ಇಂಪಿರಿಯಲ್‌ ಬ್ಲ್ಯೂ 750ಎಂಎಲ್‌ 914 1067
*ಎಂಸಿ 180ಎಂಎಲ್‌ 220 257
*ಎಂಸಿ 375ಎಂಎಲ್‌ 457 533
*ಎಂಸಿ 750ಎಂಎಲ್‌ 914 1067
*ಎಂಸಿ ವಿಸ್ಕಿ 90ಎಂಎಲ್‌ (ಟೆಟ್ರಾ) 99 115
*ಒರಿಜಿನಲ್‌ ಚಾಯ್ಸ್ 180ಎಂಎಲ್‌ 70 80
*ಒರಿಜಿನಲ್‌ ಚಾಯ್ಸ್ 375ಎಂಎಲ್‌ 145 166
*ಒರಿಜಿನಲ್‌ ಚಾಯ್ಸ್ 750ಎಂಎಲ್‌ 291 332
*ಒರಿಜಿನಲ್‌ ಚಾಯ್ಸ್ 90ಎಂಎಲ್‌ 35 40
*ಒಟಿ ವಿಸ್ಕಿ 180ಎಂಎಲ್‌ 87 100
*ಒಟಿ ವಿಸ್ಕಿ375ಎಂಎಲ್‌ 220 255
*ಒಟಿ ವಿಸ್ಕಿ 750ಎಂಎಲ್‌ 440 509
*ಆರ್‌ಸಿ ವಿಸ್ಕಿ 180ಎಂಎಲ್‌ 328 383
*ಆರ್‌ಸಿ ವಿಸ್ಕಿ 375ಎಂಎಲ್‌ 680 795
*ಆರ್‌ಸಿ ವಿಸ್ಕಿ 750ಎಂಎಲ್‌ 1360 1591
*ರಾಯಲ್‌ ಸ್ಟಾಗ್‌ 180ಎಂಎಲ್‌ 328 383
*ರಾಯಲ್‌ ಸ್ಟಾಗ್‌ 60ಎಂಎಲ್‌ 109 143
*ರಾಯಲ್‌ ಸ್ಟಾಗ್‌ 750ಎಂಎಲ್‌ 1360 1591
*ಸಿಗ್ನೆಚರ್‌ ರೇರ್‌ 180ಎಂಎಲ್‌ 455 526

ಮಧ್ಯ ಏರಿಕೆ ಮೊದಲ ದಿನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಕಳೆದರೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿ ಗ್ರಹಕರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಬಾರ್ ಶಾಪ್ ಮಾಲೀಕರ ಮಾತಾಗಿದೆ.


[ays_poll id=3]