This is the title of the web page
This is the title of the web page

archive#j.nagappa

Local News

ಸಣ್ಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಸರ್ಕಾರ

ರಾಯಚೂರು : ಸರ್ಕಾರ ಸಣ್ಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಜನವರಿ 18 ರಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ...