This is the title of the web page
This is the title of the web page

archive#gfgc women’s College

Education NewsLocal News

ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ವಿತ್ ಗೂಗಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ರಾಯಚೂರು: ಗ್ರೋ ವಿತ್ ಗೂಗಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಇತನಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು...
Local News

ವಚನಗಳು ವೈಚಾರಿಕತೆ ಕೂಡಿದೆ : ಡಾ. ಸುಮಂಗಲ

ರಾಯಚೂರು : ವಚನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವೈಚಾರಿಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಚನ ವಿಜ್ಞಾನ, ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಡಾ.ಸುಮಂಗಲ ಅವರು ಹೇಳಿದರು....