This is the title of the web page
This is the title of the web page

archiveಹಾಜರ್.‌!

Education News

ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಾಲೆಗೆ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬಾರಿಗೆ ಹಾಜರ್.‌!

ಲಿಂಗಸುಗೂರು : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಚಕ್ಕರ್ ಹಾಕಿ ಊರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವುದು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಾಲೆಗೆ ಚಕ್ಕರ್ ಹಾಕಿ ಬಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕುಡಿದ್ರೆ...