This is the title of the web page
This is the title of the web page

archiveಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದ

Local News

ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ & ಮಾನ್ವಿ ಶಾಸಕ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ

ರಾಯಚೂರು : ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆರೋಲಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಮದ್ಯಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮವನ್ನಾಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ಸದಾಶಯದಿಂದ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾನ್ವಿ ಶಾಸಕ ರಾಜಾ...