This is the title of the web page
This is the title of the web page

archiveದಕ್ಕೆ

Local News

ಹಿಂದುಳಿದ ಜನಾಂಗದ ಮೀಸಲಾತಿಗ ದಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಒತ್ತಾಯ

ರಾಯಚೂರು : ಹಿಂದುಳಿದ ಜನಾಂಗದ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ದಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಮನವಿ...