This is the title of the web page
This is the title of the web page

archiveತೀರಿಸಲು

Local News

ಮತದಾರರ ಋಣ ತೀರಿಸಲು ಕಾಲುವೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಶಾಸಕ, ಸಚಿವರೇ..

ಸಿಂಧನೂರು : ತುಂಗಾಭದ್ರ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ ನೀರಿನ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಶಾಸಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ವಾರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ರೈತರ...