ಕ್ಷಾ ಕಿರಣವನ್ನು (ಎಕ್ಸರೇ) ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದವರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..?

K 2 Kannada News
ಕ್ಷಾ ಕಿರಣವನ್ನು (ಎಕ್ಸರೇ) ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದವರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..?
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

K2kannadanews.in

General Knowledge : ಪ್ರಸ್ತುತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕಿರಣ ಮೂಳೆಗಳ ಮುರಿತ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೌದು ಯಾವುದಾದರೂ ಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಮೂಳೆಮುರಿತವಾದರೆ ಮಾಂಸ ಕಂಡದ ಒಳಗೆ ಮುರಿದ ಮೂಳೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಈ ಒಂದು ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ. ವಿಲಿಯಂ ರಾಂಟಜಾನ್. ಹೀಗೆ ಕಿಲ ಭರ್ಜರಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Share This Article